Vyhodnotenie súťaže organizovanej KZHá Trenčín a Žilina

Vyhodnotenie súťaže organizovanej KZHá Trenčín a Žilina

            KZHá Trenčín pripravil v súťažnom ročníku 2013/2014 pre začínajúcich najmenších hádzanárov súťaž v minihádzanej. Neformálna súťaž bola organizovaná formou turnajov na základe „Rozpisu súťaže v minihádzanej 2013-2014 „ a „Termínov turnajov minihádzanej 2013-2014“ v 7. hracích termínoch od 7.12.2013 do 2.3.2014, t.j v čase keď majú naše kluby zimnú prestávku v riadnych súťažiach a tak mohla byť väčšia možnosť dostupnosti hál u jednotlivých klubov.
         Do súťaže sa nám prihlásili družstvá z Bytče, Trenčína, Partizánskeho, Považskej Bystrice, Bojníc, Kysuckého Nového Mesta a Martina. Každý klub  mal družstvo A+B, ktoré mohlo byť tvorené spoločne z dievčat aj chlapcov. V jednotlivých termínoch sa hrali súčasne turnaje v dvoch mestách. Jednotlivé družstvá  počas trvania súťaže sa navzájom stretli medzi sebou viackrát a tak mali možnosť konfrontovať svoj rast už počas trvania súťaže.

      Jednotlivé turnaje boli vyhodnocované u každého usporiadateľa, ktorý  odmeňoval každé zúčastnené družstvo sladkosťami.  Na posledných turnajoch boli všetky družstvá mimo tohoto odmenené aj  KZHá Trenčín diplomom a sladkosťami.

      KZHá Trenčín konštatuje, že usporiadanie týchto turnajov malo nesporný prínos pre ďalšie napredovanie hádzanej v našich  regiónoch a je viac ako isté, že podobné súťaže budeme organizovať aj v nasledujúcom ročníku, nakoľko ohlas detí, rodičov a ostatných zainteresovaných bol obdivuhodný.

[wpdm_file id=33]