Značka: ZŠ Bratislavy

Oficiálne logo projektu minihandball.sk

Pozvánka a prihláška na turnaj v minihádzanej ZŠ Bratislavy

Pozvánka a prihláška na turnaj turnaj v minihádzanej ZŠ Bratislavy

KATEGÓRIA:       1. – 4. ročník ZŠ

DEŇ:               20.októbra 2016 (štvrtok)

ČAS:                9:00 – 13:00 hod.

MIESTO:           ŠH Dom športu, Junácka 6, Bratislava (vedľa Polusu)

Prihlášky prosím zasielajte na adresu : Športový klub polície

Záporožská 8

851 01 Bratislava

e-mailom:  hadzana@skpba.sk, majzunova@skpba.sk

telefonicky:  0902 937 742 alebo 02/6820 3830

Termín zaslania prihlášok:18.októbra 2016 do 15:00 hod. – mailom alebo telefonicky