Značka: Nitriansky krajský zväz hádzanej

Pozvánka na turnaj minihádzanej 25.4.2017 v Nitre

Minihádzanou za zdravím na ZŠ Škultétyho ulici v Nitre

Propozície Minihádzanou za zdravím

Všeobecné ustanovenia:

 1. Usporiadateľ: Nitriansky krajský zväz hádzanej
  kontaktná osoba NIKZHA
  Mária Vargová
  email: mariavargova61@gmail.com
  tel. : 0905 42 43 90
 1. Organizátor: CVČ Nitra Škultétyho
 1. Termín konania: 25.4.2017 o 13.00 hod
 1. Miesto konania: ZŠ Škultétyho Nitra ,Škultétyho ulica 1,Nitra 94911
 2. Účastníci: Zmiešané družstvá žiakov a žiačok druhých, tretích, štvrtých a piatych ročníkov základných škôl a CVČ prihlásené cez krajské zväzy hádzanej alebo priamo organizátorovi turnaja.
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ:

Hrá sa na menších ihriskách s menšími bránkami. V jednom družstve sú na ihrisku maximálne 4 hráči a 1 brankár. Počet striedaných hráčom nie je nijako obmedzený. Po dosiahnutí gólu rozohráva brankár inkasujúceho družstva vyhadzovaním. Brankár nesmie opustiť vlastnú polovicu ihriska. Je povolený iba jedno úderový dribling!!!  Hrací čas stretnutí v minihádzanej je 1x 10 min. hrubého času.

Oficiálne logo projektu minihandball.sk

Turnaj v minihádzanej zmiešaných družstiev v Nitre

V Mestskej hale v Nitre sa uskutoční dňa 19.5.2016 od 9.00 hod turnaj v minihádzanej zmiešaných družstiev žiačok a žiakov druhých, tretích, štvrtých a piatych ročníkov ZŠ. Organizátorom je Nitriansky krajský zväz hádzanej v spolupráci s CVČ ZŠ Škultétyho Nitra. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u koordinátora – Mária Vargová – 0905 424390 alebo mail – mariavargova61@gmail.com, najneskôr deň pred konaním turnaja.