Festival minihádzanej

Spolupráca medzi HK Štart Trenčín a CVČ Trenčín

V záujme rozvoja hádzanej v Trenčíne a okolí Hádzanársky klub Štart Trenčín na začiatku školského roku 2014/2015 nadviazal spoluprácu s Centrom voľného času Trenčín. Rokovania prebiehali veľmi úspešne, čoho výsledkom bol vznik 5 krúžkov minihádzanej na Základných školách Hodžova, Novomeského, Východná, Dlhé Hony a Kubranska. Hlavná zásluha patrí najmä riaditeľke centra pani Žilkovej ale hlavne trénerom, ktorí jednotlivé krúžky vedú a to Slavo Milan, Saška Milanová a Katka Paulíniová. Jednotlivé krúžky sú sprístupnené ako pre dievčatá, tak aj pre chlapcov, pretože je z ich strany dostatočný záujem.
     V rámci činnosti CVČ v Trenčíne sa podarilo tiež naplánovať celoročnú pravidelnú súťaž medzi jednotlivými školami. Tu vyšlo v ústrety aj mesto Trenčín a mestská športová hala, ktorá poskytla priestory, aby sa mohli uskutočniť jednotlivé turnaje. Prvý turnaj sa uskutočnil na konci minulého roku 15. decembra 2014. Víťazom prvého turnaja sa stalo družstvo CVČ Hodžova „A“ pred CVČ Východna a CVČ Kubranska. Ďalej sa umiestnili CVČ v poradí Dlhé hony, Hodžova „B“ a Novomeského. Najlepšou hráčkou bola vyhodnotená Barbora Kvasnicová z CVČ Hodžova „A“, najlepším brankárom Dávid Pajtina a najlepším strelcom Dominik Sochulák s 24 gólmi, obaja z družstva CVČ Kubranska. Všetci hráči a hráčky boli odmenené.

Celkovo sú naplánované tri turnaje. Druhý sa mal uskutočniť teraz 9. februára 2015, no bohužiaľ veľa detí a aj hlavní usporiadatelia podľahli určitým zdravotným komplikáciam a tak sme museli druhý turnaj presunúť pravdepodobne na marec 2015.

[wpdm_package id=’1001′]