Tipos Minihandball Liga

Súťaž TIPOS Minihandball Liga 2018/2019 sa bude hrať trojkolovým spôsobom.

  1. kolo – november-december 2018
  2. kolo – január-apríl 2019
  3. kolo – Celoslovenské finále v máji 2018

O hracom systéme 1. a 2. kola pritom rozhoduje Koordinátor škôl/Hlavný tréner RCH v jednotlivom RCH pod ktorým sa bude hrať regionálne 1. a 2. kolo TIPOS Minihandball Ligy.

Počet regionálnych kôl je minimálne 2 (jesenné a jarné), ale môže ich byť aj viac.

Po konci 2. kola najneskôr do 30. apríla však musí byť v každom RCH známy 1 postupujúci v kategórií U81 postupujúci v kategórií U10, tak aby na celoslovenskom finálovom turnaji v máji 2018 štartovalo 8 tímov v kategórií U8 a 8 tímov v kategórií U10.

Predbežné rozdelenie do regionálnych turnajov v rámci ktorých sa bude hrať 1. a 2.kolo (tímy ešte môžu pribudnúť):

Prešovský región (RCH Prešov): 14 škôl

Košický región (RCH Michalovce): 16 škôl

Banskobystrický región (RCH ): 6 škôl

Žilinský región (RCH Považská Bystrica): 7 škôl

Trenčiansky región (RCH ): 10 škôl

Bratislavský región (RCH Bratislavský kraj): 11 škôl

Šaľa+Topoľčany región (RCH Šaľa/RCH Topoľčany): 24 škôl

Dunajská Streda + Nesvady región (RCH Dunajská Streda): 19 škôl * Školy a kluby, ktoré nepodali prihlášku do TIPOS Minihandball Ligy, ale patria pod RCH sa môžu zúčastniť na 1. a 2. kole TIPOS Minihandball Ligy, nemajú však právo postupu do celoslovenského finále