Minihádzanou za zdravím 2015

Vážení zástupcovia krajov,

dovoľujem si vás osloviť na základe uverejnenia výzvy na stránkach  MŠVVŠ SR – Šport a zdravie na 2015. Všetky dôležité informácie nájdete v prílohe a v prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.

Viem, že splniť momentálne podmienku prihlásenia turnaja 30 dní pred zahájením nie je v tomto období ľahké. Preto Vás prosím nahlásiť turnaje čo najskôr aj keď táto podmienka nebude splnená. V prípade ak máte iný systém turnajov alebo školské kolá je treba čo najskôr nahlásiť spôsob akým budú zápasy odohraté.

Projekt – Minihádzanou za zdravím je zameraný len na žiakov základných škôl a ich športové aktivity v minihádzanej. V prípade vášho záujmu sa zapojiť do tohto projektu je nevyhnutné splniť požiadavky MŠVVŠ SR:

Podmienky preplatenia nákladov:

– turnaje nesmú byť organizované ani financované prostredníctvom iných štátnych inštitúcií,
– turnaje nie sú klubovými súťažami, ani aktivitami športového klubu organizovanými pre aktívnych športovcov,

Pred turnajom

Povinné údaje:

zaslať najneskôr 30 dní pred konaním turnaja na adresu marcinova@slovakhandball.sk a info@minihandball.sk informácie v rozsahu:

– Názov školy/usporiadateľa, ktorý turnaj organizuje
– Presnú adresu školy/usporiadateľa
– Dátum konania turnaja
– Miesto konania turnaja

Nepovinné údaje:

Krátky opis turnaja (aby sa dal napísať článok – propagácia turnaja, max. 1 A4 strana), zaslanie plagátika/fotografie na vytvorenie grafickej upútavky/článku k turnaju.

Po turnaji, najneskôr do 7 dní od ukončenia turnaja:

Povinné údaje (zaslať na adresu marcinova@slovakhandball.sk a info@minihandball.sk): 

– min. 10 fotiek
– video z podujatia min. 5 minút dlhé
– súpisku každého družstva v rozsahu:

– Meno,
– Priezvisko,
– Rok narodenia dieťaťa,
– Pohlavie,
– Úplný názov školy,

V prípade ak nebude natáčať videozáznam v trvaní minimálne 5 min., je nutné zaslať propagačný materiál v rozsahu 10 strán A4 vo formáte pdf.

Nepovinné údaje:

– neobmedzený počet fotografií – budú slúžiť na propagáciu usporiadateľa, účastníkov turnaja a projektu minihandball.sk
– neobmedzená dĺžka videozáznamu z turnaja – bude slúžiť na propagáciu usporiadateľa, účastníkov turnaja a projektu minihandball.sk
– logá partnerov turnaja – budú vložené do videa tak, aby bolo zrejmé kto turnaj podporil.

Podmienky preplatenia nákladov boli určené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Z toho dôvodu je nutné splniť POVINNÉ podmienky. V prípade, že nebude splnená ktorákoľvek povinná podmienka, nebude možné vyplatiť dotáciu.

S pozdravom

Mgr. Renáta Marcinová
sekretár mládeže SZH

[wpdm_package id=1279 template=”link-template-default”]
[wpdm_package id=1275 template=”link-template-default”]
[wpdm_package id=1277 template=”link-template-default”]