Oficiálne logo projektu minihandball.sk

Projekt Minihádzanou za zdravím v Nitre

V dňoch 19.11.2016 a 26.11.2015 sa uskutočnil na ZŠ Benkova v Nitre a v MŠH festival minihádzanej a loptový trojboj, ktorého sa v rámci projektu „ Minihádzanou za zdravím“ zúčastnilo viac ako 160 žiakov druhých, tretích a štvrtých ročníkov ZŠ Benkova, ZŠ Škultétyho a ZŠ Kniežaťa Pribinu v Nitre.

Desaťčlenné zmiešané družstvá chlapcov a dievčat z jednotlivých ročníkov mali možnosť vyskúšať si v minihádzanú a zmerať si zručnosti v narábaní s loptou v loptovom trojboji, ktorý pozostával z hodu loptou na cieľ, driblingovej a prihrávkovej štafety. Medzi druhákmi sa najviac darilo chlapcom a dievčatám z II.D ZŠ Benkova, tretiakom z III.D ZŠ Benkova a štvrtákom zo IV. C ZŠ Benkova.

V minihádzanej dominovalo družstvo ZŠ Škultétyho Nitra.

                                                                                                 Slavomír Varga