Súťaže organizované KZHá Trenčín a Žilina 2014/2015 obr.6

Minihádzaná organizovaná KZHá Trenčín a Žilina

Content Protection by DMCA.com

          KZHá Trenčín pripravil v súťažnom ročníku 2014/2015 pre začínajúcich najmenších hádzanárov súťaž v minihádzanej. Neformálna súťaž bola organizovaná formou turnajov na základe „Rozpisu súťaže v mini hádzanej 2014-2015 „ a „Termínov turnajov mini hádzanej 2014-2015“ v 8. hracích termínoch od 7.12.2014 do 7.3.2015, t.j v čase keď majú naše kluby zimnú prestávku v riadnych súťažiach a tak mohla byť väčšia možnosť dostupnosti hál u jednotlivých klubov.

Do súťaže sa nám prihlásili družstvá z Bytče, Trenčína, Partizánskeho, Považskej Bystrice, Bojníc, Kysuckého Nového Mesta a Martina, Hlohovca a Nitry. Každý klub  mal družstvo A+B, / okrem Bánoviec a Nitry / ktoré mohlo byť tvorené spoločne z dievčat aj chlapcov. V jednotlivých termínoch sa hrali súčasne turnaje v troch mestách. Jednotlivé družstvá  počas trvania súťaže sa navzájom stretli medzi sebou viackrát a tak mali možnosť konfrontovať svoj rast už počas trvania súťaže.

Jednotlivé turnaje boli vyhodnocované u každého usporiadateľa, ktorý  odmeňoval každé zúčastnené družstvo sladkosťami.  Na posledných turnajoch boli všetky družstvá mimo tohoto odmenené aj  KZHá Trenčín diplomom a sladkosťami.

KZHá Trenčín konštatuje, že usporiadanie týchto turnajov malo nesporný prínos pre ďalšie napredovanie hádzanej v našich  regiónoch a je viac ako isté, že podobné súťaže budeme organizovať aj v nasledujúcom ročníku, nakoľko ohlas detí, rodičov a ostatných zainteresovaných bol obdivuhodný.

Priebežné výsledky jednotlivých turnajov Vám posielam v prílohách.