Minihádzanou za zdravím - prešovský kraj

Mestská školská liga v minihádzanej v Prešove

Prešovský krajský zväz hádzanej organizuje turnaje s názvom “Mestská školská liga v minihádzanej”. Turnaje sú určené pre dievčatá a chlapcov s rokom narodenia 1.1.2004 a mladší. Štartovať môžu aj zmiešané družstvá pričom sa hrá systémom 4+1 a podľa pravidiel IHF a SZH. Prvé kolo sa bude hrať už 29.4.2015, touto cestou Vás chceme pozvať na toto podujatie.

Termín:

29.04.2015 – streda – 8,30 – 13,00 hod.
21.05.2015 – štvrtok – 8,30 – 13,00 hod.
03.06.2015 – streda – 8,30 – 13,00 hod.

Organizačný výbor v zložení :

Predseda : Pavol Palša, viceprezident SZHá a prezident PO KZHá

Riaditeľ : Mgr. Eduard Schwarzbacher, riaditeľ ZŠ Prešov Mukačevská ul.

Zástupca riaditeľa : Mgr. Viliam Petko, gen.sekretár PO KZHá

Technický riaditeľ : Milan Škopár

Organizační manažeri : Ing. Milan Zusko, Ing. Bohuš Popík

Zdravotná služba : MUDr. Jozef Soták

Miesto konania : telocvičňa ZŠ Mukačevská, ZŠ Vážecká Prešov

Veková kategória : chlapci a dievčatá – nar. 1.1.2004 a mladší /4+1/,
môžu štartovať aj zmiešané družstvá

Ihrisko : rozmery minimálne 20 x 12 m

Pravidlá : Hrá sa podľa platných pravidiel IHF a súťažného poriadku SZHá

Lopta : lopta na minihádzanú, zabezpečuje organizátor

Hrací systém : bude zostavený podľa počtu prihlásených družstiev, liga sa bude hrať
2 x 7 minút, družstvo tvorí maximálne 10 hráčov

Súpiska : Každé družstvo odovzdá súpisku družstva, ktorá obsahuje hráčov/-ky/ s menom  a priezviskom hráča
a dátumom narodenia potvrdenú riaditeľom školy

Ocenenia najlepších družstiev : Družstvá umiestnené na prvých troch miestach obdržia poháre a medaile. V každom kole ligy budú prví traja vyhodnotení.

Prihlášky : žiadame jednotlivé základné školy o písomné nahlásenie účasti do 24.04.2015