Oficiálne logo projektu minihandball.sk

Majstrovstvá nitrianskeho kraja v minihádzanej

30.5.2018 sa budú konať Majstrovstvá nitrianskeho kraja v minihádzanej – Finálový turnaj

Vyhlasovateľ:

Nitriansky krajský zväz hádzanej – HK Nikzhá

Usporiadateľ:

UDHK ŠG Nitra

Termín konania:

30.5.2018

Miesto konania:

Mestská hala, Dolnočermánska ulica- Nitra

Program: 8.00 – 8.30 Prezentácia družstiev

8.30 – 13.00 Zápasy v skupinách
13.00 – 15.00 Zápasy o umiestnenie
15.15 – Slávnostné vyhodnotenie

Kategória:

Chlapci aj dievčatá / aj zmiešané družstvá/ narodení po 1.1. 2007, uvedení na súpiske družstva, ktorá sa odovzdá usporiadateľovi s potvrdením klubu. Družstvo tvorí minimálne 6 hráčov, alebo hráčok registrovaných v matrike SZH s registračným preukazom.

Systém súťaže:

Turnajový systém so základnými skupinami podľa prihlásených družstiev a následnými zápasmi o konečné umiestnenie. Každé družstvo odohrá minimálne 3 súťažné stretnutia.

Zápis o stretnutí:

Zjednodušený zápis vytvorený HK Nikzhá.

Pravidlá:

Hrá sa podľa pravidiel minihádzanej 4+1, schválených SZH. https://www.minihandball.sk

Rozhodcovia:

Zabezpečí KR Nikzhá s spolupráci s organizátorom – môžu viesť aj laický rozhodcovia.
Družstvá štartujú na vlastné náklady, bez štartovného. Organizátor zabezpečí pitný režim a medaily pre každého účastníka.

Záväzné prihlášky:

Prihlášku v písomnej forme, s uvedením počtu družstiev ,menom a kontaktom zodpovednej osoby / tréner, alebo vedúci družstva/ zaslať mailom na adresu organizátora: udhknitrahandball@gmail.com , najneskôr do 25.5.2018.