Trnavský kraj

Content Protection by DMCA.com
Gymnázium Pierra de Coubertina Základná škola F.E. Scherera Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Nám. SNP 9
Piešťany
E.F. Scherera 40
Piešťany
Hlavná 162/115
Topoľníky
ZŠ G.Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským ZŠ J.Fándlyho ZŠ Koperníkova
Školská ulica 936/1
Dunajská Streda
Fándlyho 763/7A
Sereď
Koperníkova 24
Hlohovec
ZŠ M.Kóczána s VJM ZŠ Podzámska ZŠ s MŠ Komenského
Hlavná 258
Čiližská Radvaň
Podzámska 35
Hlohovec
Komenského 3
Smolenice
ZŠ s MŠ ZSM s vyučovacím jazykom maďarským ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Hlavná 193
Orechová Potôň
Školská 784/8
Zlaté Klasy