Podmienky používania

Aké osobné informácie sa zbierajú? A pre koho?

Vždy, keď sa prihlasujete alebo registrujete na náš portál ste vyzvaní k zadaniu osobných údajov. Tieto údaje ukladáme do databázy a za žiadnych okolností ich neposkytujeme tretej strane, ani našim partnerom.

Kde sú ukladané osobné údaje? Ako je možné si ich nechať odstrániť z databázy?

Všetky dáta sú ukladané do jednej databázy:

• databázy užívateľov portálu MINIHANDBALL.SK

Každý užívateľ môže požiadať o okamžité vymazanie svojho záznamu z uvedenej databázy zaslaním žiadosti administrátorovi portálu. Pokiaľ bude užívateľ vymazaný z databázy, bohužiaľ sa už nedozvie informácie o novinkách a zmenách na našich stránkach.

Súhlas užívateľa s touto politikou

Používaním webu MINIHANDBALL.SK užívateľ súhlasí s politikou pre prácu s osobnými dátami. Táto politika môže byť zmenená zverejnením jej novej verzie na tejto stránke.

Obmedzená záruka – podmienky

Tento web MINIHANDBALL.SK je prevádzkovaný “tak ako je”. Akékoľvek záruky kvality, úplnosti informácií, presnosti, dostupnosti, vhodnosti sú odmietnuté. MINIHANDBALL.SK, nie je zodpovedné za priame, nepriame, vedľajšie a následné škody a udalosti.

TÁTO PUBLIKÁCIA A VŠETKY INFORMÁCIE, KTORÉ OBSAHUJE SÚ POSKYTOVANÉ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, BUĎ VYJADRENEJ ALEBO MYSLENEJ, ZAHRŇUJÚC ALE NEVYNÍMAJÚC ZÁKLADNÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÉ POUŽITIE. MINIHANDBALL.SK NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY ALEBO NEDOSTATKY V TEJTO PUBLIKÁCII ALEBO INÝCH DOKUMENTOCH, KTORÉ SA ODKAZUJÚ NA TÚTO PUBLIKÁCIU. INFORMÁCIE TU OBSIAHNUTÉ MÔŽU BYŤ ZMENENÉ BEZ UPOZORNENIA.

Autorské práva

Texty, obrázky a grafický návrh na webe MINIHANDBALL.SK sú duševným majetkom ReMa, Slovenského zväzu hádzanej, majiteľa domény minihandball.sk, poprípade ľudí, ktorý s ním spolupracujú. Žiadna časť webu, s výnimkou tlačových správ, log a grafiky poskytnutých k tomuto účelu na zvláštnych stranách, nesmie byť bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa stránok, kopírované a to v akejkoľvek forme. V prípade porušenia prevádzky portálu MINIHANDBALL.SK má ReMa výhradné právo pozastaviť poprípade úplne zastaviť prevádzku portálu. Na základe tejto skutočnosti nikomu nevzniká nárok na odškodnenie.

Fotogaléria

Je určená všetkým fanúšikom minihádzanej a hádzanej všeobecne. Fotografie nie sú k dispozícii na stiahnutie pre iné kluby a organizácie, sťahovanie fotografií je v rozpore s podmienkami používania stránok www.minihandball.sk (https://www.minihandball.sk/kontakt/podmienky-pouzivania/). SZH ako užívateľ a prevádzkovateľ fotogalérie má ich používanie schválené od autorov. Autorské práva na všetky fotografie majú ich tvorcovia a SZH nemá práva ich šíriť na iných miestach ako je Fotogeléria, Facebook, Twitter, Google+ poprípade na akciách, ktorých je usporiadateľom. Fotografie sú opatrené vodoznakom (watermark) vo forme názvu SZH alebo Minihádzanej. Úprava akejkoľvek časti fotografií, odstránenie vodotlače, poprípade jeho ďalšej distribúcie bez súhlasu klubu či vlastníka fotografií môže byť považované za porušenie autorských práv. SZH či vlastník autorských práv môže požiadať o ochranu svojich práv súd a zároveň môže žiadať náhradu škody. SZH môže po vzájomnej dohode fotografie poskytnúť žiadateľovi. Žiadateľovi nevzniká na poskytnutie fotografií žiadny právny nárok. Poskytnutie fotografií je možné iba na základe slobodného rozhodnutia SZH alebo vlastníka práv na fotografie.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár (https://www.minihandball.sk/kontakt/), budeme sa snažiť odpovedať na všetky Vaše otázky.

Videogaléria

Je určená všetkým fanúšikom nášho SZH a hádzanej všeobecne. Videá sú v originálnej dĺžke a kvalite, čo môže mať za následok dlhšiu dobu načítavania. Veľkosť videa je v priemere 2,5 GB, takže načítavanie na pomalšej internetovej linke nemusí fungovať. Videá nie sú na stiahnutie okrem určených videí, sťahovanie ostatných videí je v rozpore s podmienkami používania stránok www.minihandball.sk (https://www.minihandball.sk/kontakt/podmienky-pouzivania/). SZH, porpípade zazmluvnený partner ako tvorca videa má autorské práva na všetky videá a bez ich vedomia nie je možné videá ďalej šíriť. Video je opatrené vodoznakom (watermark) vo forme loga SZH alebo partnera. Úprava akejkoľvek časti videa, odstránenie vodotlače, poprípade jeho ďalšej distribúcie bez súhlasu môže byť považované za porušenie autorských práv a SZH poprípade partner môže požiadať o ochranu svojich práv súd a zároveň môže žiadať náhradu škody. SZH môže po vzájomnej dohode video poskytnúť žiadateľovi, žiadateľ nemá na poskytnutie videa nie je žiadny právny nárok. Poskytnutie videa je možné iba na základe slobodného rozhodnutia SZH.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár (https://www.minihandball.sk/kontakt/), budeme sa snažiť odpovedať na všetky Vaše otázky.

Ochranné známky

Portál MINIHANDBALL.SK patrí ku stránkam Slovenského zväzu hádzanej, doména minihandball.sk je Slovenskému zväzu hádzanej poskytnutá bez nároku na odmenu na vopred dohodnuté obdobieod ReMa. Vlastníkom portálu MINIHANDBALL.SK je ReMa. Ostatné názvy môžu byť registrovanými ochrannými značkami svojich vlastníkov.

Na tejto stránke použité názvy programových produktov, firiem a pod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.