Starter Mini - lopta na mini hádzanú

Hrajme minihádzanú – ponuka na lopty

Content Protection by DMCA.com

Na základe zasadania Komisie mládeže dňa 19.9.2013 Vám touto cestou dávame na vedomie, že Slovenský zväz hádzanej roku 2013 zakúpil 1000 ks minihádzanárskych lôpt, ktoré sú určené pre Základné školy a kluby, ktoré sa venujú minihádzanej.

Na základe tejto skutočnosti je možné pre každú základnú školu, alebo klub získať 10 lôpt bezplatne na základe zaslanej požiadavky na adresu  marcinova@slovakhandball.sk .

Žiadosť o zaslanie bezplatných lôpt musí obsahovať podpis predsedu klubu popr. u škôl riaditeľa školy, čitateľný odtlačok pečiatky. V žiadosti musí byť uvedený počet žiakov, ktorí sa venujú športovej aktivite v klube poprípade v škole. Ak nie je možné získať podpis predsedu klubu popr. riaditeľa školy, žiadosť podpisuje nimi poverená osoba. Táto skutočnosť musí byť uvedená pri podpise (napr. vz, v zastúpení a pod.)

Ak žiadosť bude spĺňať všetky náležitosti, budú lopty (po dohode s organizáciou na spôsobe doručenia) odovzdané.

V prípade ak je záujem o zakúpenie väčšieho počtu lôpt, poprípade bránok na minihádzanú je možné tieto zakúpiť vo firme  Demisport s.r.o.