RCH - Dunajská Streda – „Hra na góly December 2017“ pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ

Hra na góly – RCH Dunajská Streda 2017

Dňa  21.12.2017 o 13.00 hodine RCH – Dunajská Streda usporiadala v športovej hale dunasjkostredský festival – „Hra na góly“ pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ.

Bojovalo 11 škôl s  27-mini tímami. Súťažilo medzi sebou približne 193 detí navzájom v družstvách  dievčat a chlapcov, ale  i zmiešané družstvá ktoré mohli ukázať, čo vedia. Odohralo sa  84 zápasov po  8 minút na štyroch ihriskách.

Na akcii boli prítomní viceprimátori Dunajskej Stredy  A.Szabó Lászlo a Zoltán Horváth prezident hádzankárského klubu, viceprezident SZH  Erno Kelecsényi, ktorí všetkým účastníkom odovzdali diplomy, medaile a víťazné poháre.

Účastnícke tímy:

ZŠ  s VJM Szabó Gyula DS (6 družstiev), ZŠ s VJM Vámbéry Ármin DS (3 družstvá), ZŠ Jilemnického DS (4 družstvá),  ZŠ Eötvös utcai Komárom (1 družstvo), ZŠ s VJM Móra Koczána Zlatná na Ostrove (1 družstvo), ZŠ s VJM Móra Koczána Čilizská Radváň (3 družstvá), ZŠ s VJM Topoľníky (3 družstvá), ZŠ Imeľ (2 družstvá), ZŠ Nesvady (1 družstvo), ZŠ s VJM Nesvady (1 družstvo),  ZŠ s VJM Móra Koczána Orechová Potôň (2 družstvá).

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.