Turnaj v minihádzanej v Dunajskej strete 7.11.2019 - obrázok č.4

1. kolo regionálnej Minihandball ligy 2019 v Dunajskej Strede

V mestskej športovej hale v Dunajskej Strede sme 7. novembra 2019 v spolupráci Regionálneho centra DS, Slovenského zväzu hádzanej a klubu HC DAC organizovali 1. kolo regionálnej Minihandball ligy v kategóriách U10 (3.-4. ročník základných škôl).
Podobne ako tomu bolo minulý rok, RCH Dunajská Streda organizuje MiniHandball ligu na dvoch miestach – Tünde Brunczviková, regionálna školská koordinátorka. V Dunajskej Strede súťažia spolu družstvá z regiónu, v druhej skupine sú družstvá z Nesvád a Komárna. Na turnaji hrá minihádzaná 4+1, a je určený pre žiakov a žiačok 3.-4. ročníka základných škôl.
Na prvé kolo sa do Dunajskej Stredy prihlásilo 13 družstiev. Spolu sme na dvoch ihriskách odohrali 50 zápasov. Turnaja sa zúčastnila aj hlavná koordinátorka škôl Slovenského zväzu hádzanej Zdena Rajnohová a vyjadrila veľkú spokojnosť s organizáciou, celkovým prístupom detí, rodičov a trénerov. Chceli by sme sa poďakovať trénerom HC DAC, hráčkam, ktoré nám pomáhali pri organizácii, bez nich by to bolo veľmi ťažké. Ceny odovzdával prezident klubu pán Horváth Zoltán a hráčky ženského družstva Bízik Boglárka a Brunczvik Fanni. Ďalšie kolo tejto skupiny je na pláne v januári.

VÝSLEDKY
MiniHandball liga 1. regionálne kolo 7. november 2019 Mestská športová hala, Dunajská Streda

 1. ZŠ s VJM Á.Vámbéryho Dunajská Streda„A”  Vámbéry Ármin Alapiskola Dunaszerdahely „A”
 2. ZŠ s VJM Gyulu Szabóa Dunajská Streda „A” – Szabó Gyula Alapiskola Dunaszerdahely „A”
 3. ZŠ a MŠ s VJM Zsigmonda Móricza Orechová Potôň – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda Dióspatony
 4. ZŠ s VJM Á.Vámbéryho„B”chlapci  – Vámbéry Ármin Alapiskola Dunaszerdahely „B” fiú
 5. ZŠ s VJM Gyulu Szabóa Dunajská Streda „B”  – Szabó Gyula Alapiskola Dunaszerdahely „B”
 6. ZŠ s VJM R. Benyovszkého Lehnice   „A” – Benyovszky Rudolf Alapiskola  – Lég „A”
 7. ZŠ s VJM Gyulu Szabóa Dunajská Streda „C”chlapci  – Szabó Gyula Alapiskola Dunaszerdahely „C” fiúk
 8. ZŠ s VJM Topoľníky„B”-  Alapiskola Nyárasd „B”
 9. ZŠ s VJM Mateja Korvína Dolný ˇ- Corvin Mátyás  Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola –Alistál
 10. ZŠ s VJM Topoľníky„A” – Alapiskola Nyárasd „A”
 11. ZŠ s VJM Á.Vámbéryho„C chlapci” –  Vámbéry Ármin Alapiskola Dunaszerdahely „C” fiúk
 12. ZŠ s VJM  Bélu Bartóka Veľký Meder-  Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer
 13. ZŠ s VJM R. Benyovszkého Lehnice  ”B”  – Benyovszky Rudolf Alapiskola  – Lég „B”